« terug naar vorige pagina

Geheimhouding

De doktersassistenten en de praktijkondersteuners hebben zich net als de huisarts te houden aan het beroepsgeheim en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming, geen medische informatie over patiënten aan derden verstrekken.

Ook niet aan echtgenoot/echtgenote, ouders kinderen en andere sociale contacten.

Hoewel dit voor u lastig kan zijn, verzoek ik u het geheimhoudingsplicht van mijn personeel te respecteren. 

U kunt iemand machtigen via het “Toestemmingsformulier beschikbaar stellen medische gegevens”, als u dit formulier ophaalt/download, invult en inlevert mogen we medische gegevens delen met de gemachtigde.

Toestemmingsformulier beschikbaar stellen medische gegevens 

Dank voor uw begrip,

S. Ridha
huisarts