« terug naar vorige pagina

Kwaliteit

NHG geaccrediteerde praktijk 

Sinds november 2014 heeft de NPA onze praktijk geaccrediteerd met de NHG accreditatie. Met dit keurmerk geven wij aan dat wij continue en meetbaar werken aan de kwaliteit van zorg die we u als patiënt willen bieden. Concreet betekent dit dat wij blijven werken aan de verbetering van de praktijkvoering, het medisch handelen en de tevredenheid van onze patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat deze huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

We bieden hoogwaardige zorg, dat houd in:

  1.  Onze praktijk is iedere werkdag zonder onderbreking geopend tussen 8.00 en 17.00 uur.
  2. Patiënten kunnen tussen 8:00 en 17:00 uur zonder beperking bellen voor afspraken, uitslagen of andere medische vragen.
  3. Onze website bevat de belangrijkste informatie en een digitale praktijkfolder voor onze patiënten.
  4. Wij gaan onderzoek doen naar de ervaringen van onze patiënten; de resultaten worden op onze website gepubliceerd.
  5. Patiënten krijgen de verwijsbrief of het recept tijdens het spreekuurcontact mee.
  6. Patiënten kunnen via de website een afspraak maken (e-afspraak).
  7. We beschikken over een modern telefoonsysteem met keuze menu (spoed/afspraken) en voldoende binnenkomende lijnen.
  8. Artsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten volgen regelmatig bijscholing om hun kwaliteit op pijl te houden c.q. te verbeteren.