« terug naar vorige pagina

Visie & Missie

Onze visie

Blijvend  gericht advies, onderzoek, behandeling en nazorg leveren aan de patiënten waar de praktijk zorg aan bied. Wij werken protocollair om zo de kwaliteit op niveau te brengen en houden. Hierbij gebruiken wij de richtlijnen van NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) en de huidig geldende wetgeving en volgens de richtlijnen als leidraad.

Omdat de zorg zich continue ontwikkelend, willen wij meer service bieden die aansluiten op de huidige maatschappij, bijvoorbeeld door @-afspraak en @-consult .

Een ander speerpunt zal zijn, het in beeld brengen en versterken van de organisatiegraad van de praktijk.

De locatie van onze praktijk  biedt de gelegenheid de zorg uit te breiden en verder te verbeteren. Wij willen zo een kwalitatief goede zorg bieden, waarbij we  laagdrempelig willen zijn en betrokken bij de patiënt blijven. Vanzelfsprekend waarborgen wij de privacy van de patiëntgegevens, zowel de papieren als de digitale gegevens.

Onze missie

  • het leveren van generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord.
  • het bewaken en behouden van patiënttevredenheid (de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de patiënt blijven leidend in onze behandelingen en adviezen).
  • het bijhouden en beheren van het elektronisch patiëntendossier (ons HIS (Huisartsen Informatie Systeem) is beveiligd en er wordt continue een back-up van de gegevens gemaakt).
  • het tot stand brengen van de onderlinge afspraken met alle praktijkmedewerkers, deze worden vastgelegd in protocollen en werkafspraken.