« terug naar vorige pagina

Herhaalmedicatie

Medicatie voor chronisch (langdurig) gebruik:

U kunt uw vaste medicatie voor chronisch gebruik niet meer via ons herhalen, dit kan voortaan alleen via de apotheek, hieronder leest u, hoe dat in zijn werk gaat.

U kunt uw medicatie NIET telefonisch bestellen bij uw apotheek!

Herhalen bij de apotheek kan:

  1. Doorgeven via MijnGezondheid.net. Dit heeft de sterke voorkeur.
  2. het inleveren van de verpakking bij uw apotheek.
  3. via de website van de apotheek.

Medicatie voor incidenteel of kortdurend gebruik:

Niet chronische medicatie genoemd in de onderstaande lijst kunnen niet via de apotheek herhaald worden, dit kan alleen telefonisch via ons (na 11:00 uur): 

  1. Antibiotica, antivirale middelen, anti schimmel, vaccins, serum en immunoglobulinen, ongeacht via welke toedieningsweg.
  2. oogmedicatie met corticosteroïden al dan niet in combinatie met antibiotica.
  3. KNO-medicatie: met corticosteroïden al dan niet in combinatie met antibiotica.
  4. Benzodiazepines
  5. Opiaten (pijnstilling, kalmerings- en/of slaapmiddelen)

Bij twijfel adviseren wij om te overleggen met de huisarts (dit kan telefonisch na 11:00) of met uw apotheker!