« terug naar vorige pagina

Helmert Bleijerveld

Verpleegkundige praktijkondersteuner huisarts & ouderenzorg tevens praktijkmanager.

Ik ben sinds 2 januari 2014 in dienst in de praktijk van dokter Ridha.

Daarvoor ben ik van 1980 tot 2014 als algemeen militair verpleegkundige in dienst geweest bij de Koninklijke Marine (BIG registratie nummer: 890 478 595 30). Hier heb ik afwisselend operationele en ondersteunde functies bekleed. Mijn laatste functie van 2010 tot 2014 was chef van de centrale ziekenboeg te Den Helder, hoewel ik een managementfunctie erg uitdagend en mooi vind, mistte ik het patiëntencontact erg.

Als voorbereiding op mijn leven na de marine kreeg ik de mogelijkheid om praktijkondersteuner te worden, zodat ik weer in staat ben om zorg te verlenen, maar nu aan mensen die geconfronteerd worden met chronische aandoeningen zoals suikerziekte, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

https://www.hartstichting.nl/

https://www.diabetesfonds.nl/

http://www.voedingscentrum.nl/nl

Vanaf 01-01-2016 zijn we gestart met ouderenzorg. Hiervoor leg ik huisbezoeken af om samen met de oudere zijn/haar zorgbehoeften te inventariseren, zodat daar waar nodig is extra hulp/ondersteuning ingeschakeld kan worden. Hiermee willen we bereiken dat onze oudere patiënten zo lang en zo veilig mogelijk in de thuissituatie kan blijven wonen, met of zonder extra ondersteuning. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om te weten of de mantelzorger(s) niet overbelast raken waardoor de zorg c.q. ondersteuning in het gedrang komt.

Om de kwaliteit van zorg te kunnen borgen, heb ik een netwerk van zorgverleners opgestart zoals praktijkondersteuners uit de andere praktijken, wijkverpleegkundigen van de Zorgcirkel en Evean, casemanagers dementie van Evean en de Zorgcirkel, specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), ergotherapeut, medewerker Breed Sociaal Loket van de gemeente Edam-Volendam. Daarnaast heb ik de post HBO opleiding ouderenzorg in  de eerste lijn afgerond.

http://www.rswp.eu/wonenplus-edam-volendam-zeevang/

https://www.evean.nl/

https://www.zorgcirkel.com/zcvestiging/Paginas/Sint-Nicolaashof.aspx

Als u na wilt denken over uw toekomstige behandelwensen en behandelgrenzen, zoals wel/niet reanimeren, i.c. opname en dergelijke moeilijke maar o zo belangrijke levensvragen kunt u deze link volgen:

https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling